Centrum pro rodinu

KDO JSME

Centrum pro rodinu je specializované středisko, které se podílí na plnohodnotném rozvoji, celoživotním vzdělávání a realizaci jedince i rodiny.  Podporuje roli rodiny ve společnosti, organizuje a zajišťuje výchovné, vzdělávací, resocializační a preventivní programy.  Poskytuje rodinám psychosociální pomoc.

CO DĚLÁME

Naše činnost je postupná v tom smyslu, že chceme kráčet s rodinou a doprovázet ji krok za krokem v různých úsecích jejího vytváření a rozvoje.

Centrum nabízí psychodiagnostické a poradenské služby pro jedince a rodiny, kurzy, vzdělávací akce, organizuje přednášky, semináře atd.

Další činnosti sdružení:

 • Poskytuje psychodiagnostiku, individuální a párovou terapii.
 • Pomáhá řešit mezilidské a partnerské konflikty.
 • Zajišťuje psychosociální pomoc rozvádějícím se rodinám s dětmi.
 • Poskytuje poradenství a školení pro nastávající rodiče.
 • Poskytování psychologické pomoci neplodným jedincům a párům

Oblast náhradní rodinné péče:

 • Zajišťujeme psychosociální pomoc rodinám žádajících o náhradní rodinnou péči.
 • Zajišťujeme poradenství a školení pro budoucí osvojitele a pěstouny a přijetí dítěte do rodiny.
 • Poskytujeme poradenství rodinám s osvojeným dítětem nebo s dětmi v pěstounské péči.

Oblast školství:

 • Organizování supervize pro školy a jiné organizace.
 • Organizování psychosociální práce se školními kolektivy na prevenci antisociálních jevů.
 • Poskytování poradenství při výchově a resocializaci dětí a mládeže.© 2012  -  MENTRIX o.s.           E-Mail: info@mentrix.cz

 

Seznam mediátorů

19.03.2015
Kontakty

info@mentrix.cz

01.06.2013